Veselības jomas ziņas Latvijā

Infografika: Ārstniecības riska fonds
Nacionālais veselības dienests ir sagatavojis infografiku, kas ietver noderīgu informāciju iedzīvotājiem par vēršanos Ārstniecības riska fondā. Valsts organizētais fonds sniedz iespēju saņemt atlīdzību ārpustiesas procesa kārtībā, ja ir nodarīts kaitējums pacienta veselībai vai dzīvībai.
5 dienas 2 stundas atpakaļ
Veikta ģimenes ārstu gada darbības novērtēšana
Nacionālais veselības dienests (NVD) ir veicis ģimenes ārstu darbības novērtēšanu par 2015. gadu atbilstoši noteiktajiem kvalitātes kritērijiem. Kopumā tika izvērtēts 1275 ģimenes ārstu darbs, kuri pagājušajā gadā sniedza valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, pilnu gadu bija līgumattiecībās ar NVD un netika aizvietoti.
2 weeks 2 dienas atpakaļ
Reģistrētas Vidēji smagas un smagas gaitas psoriāzes klīniskās vadlīnijas
Nacionālā veselības dienesta mājaslapā esošajā ārstniecībā izmantojamo klīnisko vadlīniju datu bāzē ir reģistrētas Rīgas Stradiņa universitātes Infektoloģijas un dermatoloģijas katedras vadlīniju izstrādes darba grupas izstrādātās klīniskās vadlīnijas "Vidēji smagas un smagas gaitas psoriāzes klīniskās vadlīnijas".
2 weeks 2 dienas atpakaļ

Veselības jomas ziņas ārvalstīs

Private healthcare market in Poland 2016
-- Delivered by Feed43 service
5 dienas 2 stundas atpakaļ
Generic and innovative drugs market in Central Europe 2016
-- Delivered by Feed43 service
5 weeks 3 dienas atpakaļ
Pharmaceutical and healthcare market in Poland 2016
-- Delivered by Feed43 service
9 weeks 1 dienu atpakaļ

Aktualitātes